Taxaties

Wanneer u een woning heeft aangekocht en financiering nodig heeft, zal er in ieder geval een taxatierapport moeten worden opgemaakt. Een rapport dat is opgemaakt en ondertekend door een  Register Makelaar Taxateur zal door elke financiële instelling worden geaccepteerd en is in de meeste gevallen zelfs vereist. De makelaars van Gaikhorst zijn gecertificeerd als makelaar en taxateur door het kwaliteitsregister Nederlandse Register van Vastgoed taxateurs (NRVT), lid van de NVM en aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Aan de certificering worden bijzonder hoge eisen gesteld met betrekking tot kennis en ervaring en bovendien wordt regelmatig opnieuw getoetst of iemand nog steeds voldoet aan de (eventueel veranderende) eisen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij www.nwwi.nl.

Een taxatie is bedoeld om inzicht te geven in de waarde van een object. Voor het bepalen van deze waarde zijn uiteraard locatie, staat van onderhoud en courantheid van groot belang. Wij baseren ons voornamelijk op objectvergelijking en ervaring om tot een waarde te komen en doen uitgebreid recherche naar de meer specifieke aspecten van het object. We raadplegen daarvoor onder meer het Kadaster, de Milieudienst, de Dienst Bouwen & Wonen van de Gemeente, de voorzitter en administrateur van de VvE.

Omdat vanaf het moment van koop vaak een stressvolle periode begint, waarin veel dingen in betrekkelijk korte tijd (meestal 3 weken) geregeld moeten zijn, hebben wij als regel dat een taxatierapport in elk geval binnen 1 week na de complete objectinformatie door de klant ontvangen moet zijn.  Wanneer het een taxatie voor financiering betreft kunnen wij er tevens voor zorgen dat de nota naar de notaris verzonden wordt, zodat deze voor betaling kan zorgen op de transportdatum uit de hypotheekgelden.

In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, volstaat een taxatierapport echter niet als volledig aankoopadvies, noch als bouwkundige keuring!

Onze dienstverlening bestaat naast de advisering en bemiddeling bij aan- en verkoop van woningen in Groot Amsterdam ook uit:

  • Bemiddeling bij verhuur van vrije sector woningen in Groot Amsterdam
  • (NWWI)Taxaties
  • Advisering bij mogelijke splitsing van panden in appartementsrechten
  • Beheer (technisch & administratief)
  • Advisering bij aan- en verkoop van beleggingspanden